דוחות

 1. 2019

  • רבעון ראשון

   655KB | אייקון של קובץ PDF הורדת מסמך PDF 655KB

  • רבעון שני

   771KB | אייקון של קובץ PDF הורדת מסמך PDF 771KB

  • רבעון שלישי

   939KB | אייקון של קובץ PDF הורדת מסמך PDF 939KB

 2. 2018

  • רבעון ראשון

   603KB | אייקון של קובץ PDF הורדת מסמך PDF 603KB

  • רבעון שני

   642KB | אייקון של קובץ PDF הורדת מסמך PDF 642KB

  • רבעון שלישי

   724KB | אייקון של קובץ PDF הורדת מסמך PDF 724KB

  • דוח שנתי 2018

   2MB | אייקון של קובץ PDF הורדת מסמך PDF 2MB

 3. 2017

  • רבעון ראשון

   697KB | אייקון של קובץ PDF הורדת מסמך PDF 697KB

  • רבעון שני

   4MB | אייקון של קובץ PDF הורדת מסמך PDF 4MB

  • רבעון שלישי

   759KB | אייקון של קובץ PDF הורדת מסמך PDF 759KB

  • דוח שנתי 2017

   3MB | אייקון של קובץ PDF הורדת מסמך PDF 3MB

 4. 2016

  • רבעון ראשון

   648KB | אייקון של קובץ PDF הורדת מסמך PDF 648KB

  • רבעון שני

   797KB | אייקון של קובץ PDF הורדת מסמך PDF 797KB

  • רבעון שלישי

   841KB | אייקון של קובץ PDF הורדת מסמך PDF 841KB

  • דוח שנתי 2016

   3MB | אייקון של קובץ PDF הורדת מסמך PDF 3MB

  • 2016 20-F

   1MB | אייקון של קובץ PDF הורדת מסמך PDF 1MB

 5. 2015

  • רבעון ראשון

   823KB | אייקון של קובץ PDF הורדת מסמך PDF 823KB

  • רבעון שני

   3MB | אייקון של קובץ PDF הורדת מסמך PDF 3MB

  • רבעון שלישי

   945KB | אייקון של קובץ PDF הורדת מסמך PDF 945KB

  • דוח שנתי 2015

   3MB | אייקון של קובץ PDF הורדת מסמך PDF 3MB

 6. 2014

  • רבעון ראשון

   6MB | אייקון של קובץ PDF הורדת מסמך PDF 6MB

  • רבעון שני

   1MB | אייקון של קובץ PDF הורדת מסמך PDF 1MB

  • רבעון שלישי

   1MB | אייקון של קובץ PDF הורדת מסמך PDF 1MB

  • דוח שנתי 2014

   3MB | אייקון של קובץ PDF הורדת מסמך PDF 3MB

 7. 2013

  • רבעון ראשון

   4MB | אייקון של קובץ PDF הורדת מסמך PDF 4MB

  • רבעון שני

   1MB | אייקון של קובץ PDF הורדת מסמך PDF 1MB

  • רבעון שלישי

   3MB | אייקון של קובץ PDF הורדת מסמך PDF 3MB

  • דוח שנתי 2013

   6MB | אייקון של קובץ PDF הורדת מסמך PDF 6MB

 8. 2012

  • רבעון ראשון

   4MB | אייקון של קובץ PDF הורדת מסמך PDF 4MB

  • רבעון שני

   4MB | אייקון של קובץ PDF הורדת מסמך PDF 4MB

  • רבעון שלישי

   3MB | אייקון של קובץ PDF הורדת מסמך PDF 3MB

  • דוח שנתי 2012

   6MB | אייקון של קובץ PDF הורדת מסמך PDF 6MB

 9. 2011

  • רבעון ראשון

   3MB | אייקון של קובץ PDF הורדת מסמך PDF 3MB

  • רבעון שני

   2MB | אייקון של קובץ PDF הורדת מסמך PDF 2MB

  • רבעון שלישי

   2MB | אייקון של קובץ PDF הורדת מסמך PDF 2MB

  • דוח שנתי 2011

   4MB | אייקון של קובץ PDF הורדת מסמך PDF 4MB

 10. 2010

  • רבעון ראשון

   2MB | אייקון של קובץ PDF הורדת מסמך PDF 2MB

  • רבעון שני

   2MB | אייקון של קובץ PDF הורדת מסמך PDF 2MB

  • רבעון שלישי

   3MB | אייקון של קובץ PDF הורדת מסמך PDF 3MB

  • דוח שנתי 2010

   4MB | אייקון של קובץ PDF הורדת מסמך PDF 4MB

 11. 2009

  • רבעון ראשון

   982KB | אייקון של קובץ PDF הורדת מסמך PDF 982KB

  • רבעון שני

   3MB | אייקון של קובץ PDF הורדת מסמך PDF 3MB

  • רבעון שלישי

   2MB | אייקון של קובץ PDF הורדת מסמך PDF 2MB

  • דוח שנתי 2009

   3MB | אייקון של קובץ PDF הורדת מסמך PDF 3MB

 12. 2008

  • רבעון ראשון

   2MB | אייקון של קובץ PDF הורדת מסמך PDF 2MB

  • רבעון שני

   2MB | אייקון של קובץ PDF הורדת מסמך PDF 2MB

  • רבעון שלישי

   5MB | אייקון של קובץ PDF הורדת מסמך PDF 5MB

  • דוח שנתי 2008

   3MB | אייקון של קובץ PDF הורדת מסמך PDF 3MB

 13. 2007

  • רבעון ראשון

   2MB | אייקון של קובץ PDF הורדת מסמך PDF 2MB

  • רבעון שני

   606KB | אייקון של קובץ PDF הורדת מסמך PDF 606KB

  • רבעון שלישי

   731KB | אייקון של קובץ PDF הורדת מסמך PDF 731KB

  • דוח שנתי 2007

   2MB | אייקון של קובץ PDF הורדת מסמך PDF 2MB

 14. 2006

  • רבעון ראשון

   487KB | אייקון של קובץ PDF הורדת מסמך PDF 487KB

  • רבעון שני

   667KB | אייקון של קובץ PDF הורדת מסמך PDF 667KB

  • רבעון שלישי

   635KB | אייקון של קובץ PDF הורדת מסמך PDF 635KB

  • דוח שנתי 2006

   4MB | אייקון של קובץ PDF הורדת מסמך PDF 4MB

 15. 2005

  • רבעון ראשון

   451KB | אייקון של קובץ PDF הורדת מסמך PDF 451KB

  • רבעון שני

   660KB | אייקון של קובץ PDF הורדת מסמך PDF 660KB

  • רבעון שלישי

   2MB | אייקון של קובץ PDF הורדת מסמך PDF 2MB

  • דוח שנתי 2005

   3MB | אייקון של קובץ PDF הורדת מסמך PDF 3MB

 16. 2004

  • רבעון ראשון

   264KB | אייקון של קובץ PDF הורדת מסמך PDF 264KB

  • רבעון שני

   1MB | אייקון של קובץ PDF הורדת מסמך PDF 1MB

  • רבעון שלישי

   1MB | אייקון של קובץ PDF הורדת מסמך PDF 1MB

  • דוח שנתי 2004

   4MB | אייקון של קובץ PDF הורדת מסמך PDF 4MB

 17. 2003

  • רבעון ראשון

   199KB | אייקון של קובץ PDF הורדת מסמך PDF 199KB

  • רבעון שני

   251KB | אייקון של קובץ PDF הורדת מסמך PDF 251KB

  • רבעון שלישי

   403KB | אייקון של קובץ PDF הורדת מסמך PDF 403KB

  • דוח שנתי 2003

   1MB | אייקון של קובץ PDF הורדת מסמך PDF 1MB

 18. 2002

  • רבעון ראשון

   250KB | אייקון של קובץ PDF הורדת מסמך PDF 250KB

  • רבעון שני

   234KB | אייקון של קובץ PDF הורדת מסמך PDF 234KB

  • רבעון שלישי

   251KB | אייקון של קובץ PDF הורדת מסמך PDF 251KB

  • דוח שנתי 2002

   550KB | אייקון של קובץ PDF הורדת מסמך PDF 550KB

 19. 2001

  • רבעון ראשון

   176KB | אייקון של קובץ PDF הורדת מסמך PDF 176KB

  • רבעון שני

   224KB | אייקון של קובץ PDF הורדת מסמך PDF 224KB

  • רבעון שלישי

   237KB | אייקון של קובץ PDF הורדת מסמך PDF 237KB

  • דוח שנתי 2001

   481KB | אייקון של קובץ PDF הורדת מסמך PDF 481KB

 20. 2000

  • רבעון ראשון

   171KB | אייקון של קובץ PDF הורדת מסמך PDF 171KB

  • רבעון שני

   209KB | אייקון של קובץ PDF הורדת מסמך PDF 209KB

  • רבעון שלישי

   243KB | אייקון של קובץ PDF הורדת מסמך PDF 243KB

  • דוח שנתי 2000

   426KB | אייקון של קובץ PDF הורדת מסמך PDF 426KB

 21. 1999

  • דוח שנתי 1999

   390KB | אייקון של קובץ PDF הורדת מסמך PDF 390KB

 22. 1998

  • דוח שנתי 1998

   316KB | אייקון של קובץ PDF הורדת מסמך PDF 316KB

המחזיקים בניירות ערך של גזית גלוב רשאים לבקש עותק קשיח של הדוח השנתי, ללא עלות
ניתן להגיש בקשות על ידי פנייה למחלקת קשרי משקיעים של גזית-גלוב בכתובת ir@gazitgroup.com