שיחות ועידה

2019

 1. רבעון ראשון

  מאי 13, 2019
  • שיחת ועידה לסקירת תוצאות הרבעון הראשון לשנת 2019

   256KB | אייקון של קובץ PDF הורדת מסמך PDF 256KB

  • רבעון ראשון - מצגת לשיחת הועידה

   4MB | אייקון של קובץ PDF הורדת מסמך PDF 4MB

  • שיחת ועידה בנושא רכישת כלל מניות המיעוט בחברת הבת אטריום

   2MB | אייקון של קובץ PDF הורדת מסמך PDF 2MB

 2. רבעון שני

  אוגוסט 21, 2019
  • רבעון שני - מצגת לשיחת הועידה

   4MB | אייקון של קובץ PDF הורדת מסמך PDF 4MB

  • הקלטת שיחת הועידה רבעון שני

   5MB | אייקון של קובץ PDF הורדת מסמך PDF 5MB

 3. רבעון 3

  אוקטובר 23, 2019
  • גזית גלוב: שיחת ועידה לסקירת תוצאות הרבעון השלישי לשנת 2019

   195KB | אייקון של קובץ PDF הורדת מסמך PDF 195KB

  • רבעון שלישי - מצגת לשיחת ועידה

   4MB | אייקון של קובץ PDF הורדת מסמך PDF 4MB

  • הקלטת שיחת הועידה רבעון שלישי

   20MB | אייקון אוזניות הורדת קובץ שמע 20MB

2018

 1. רבעון ראשון

  מאי 07, 2018
  • שיחת הועידה לסקירת תוצאות הרבעון הראשון לשנת 2018

   182KB | אייקון של קובץ PDF הורדת מסמך PDF 182KB

  • 2018 תוצאות כספיות לרבעון הראשון לשנת

   2MB | אייקון של קובץ PDF הורדת מסמך PDF 2MB

  • הקלטת שיחת הועידה רבעון ראשון

   3MB | אייקון של קובץ PDF הורדת מסמך PDF 3MB

 2. רבעון שני

  יולי 30, 2018
  • שיחת ועידה לסקירת תוצאות הרבעון השני לשנת 2018

   159KB | אייקון של קובץ PDF הורדת מסמך PDF 159KB

  • רבעון שני - מצגת לשיחת ועידה

   3MB | אייקון של קובץ PDF הורדת מסמך PDF 3MB

  • הקלטת שיחת הועידה רבעון שני

   4MB | אייקון של קובץ PDF הורדת מסמך PDF 4MB

 3. רבעון שלישי

  אוקטובר 25, 2018
  • שיחת ועידה לסקירת תוצאות הרבעון השלישי לשנת 2018

   154KB | אייקון של קובץ PDF הורדת מסמך PDF 154KB

  • רבעון שלישי - מצגת לשיחת הועידה

   4MB | אייקון של קובץ PDF הורדת מסמך PDF 4MB

  • הקלטת שיחת הועידה לרבעון השלישי

   4MB | אייקון של קובץ PDF הורדת מסמך PDF 4MB

 4. רבעון רביעי

  מרץ 07, 2019
  • שיחת ועידה לסקירת תוצאות הרבעון הרביעי ושנת 2018

   276KB | אייקון של קובץ PDF הורדת מסמך PDF 276KB

  • רבעון רביעי - מצגת לשיחת ועידה

   3MB | אייקון של קובץ PDF הורדת מסמך PDF 3MB

  • הקלטת שיחת הועידה - רבעון רביעי

   4MB | אייקון של קובץ PDF הורדת מסמך PDF 4MB

2017

 1. רבעון ראשון - מצגת לשיחת ועידה

  מאי 23, 2017
  • מצגת לשיחת ועידה

   812KB | אייקון של קובץ PDF הורדת מסמך PDF 812KB

 2. הקלטת שיחת הועידה

  מאי 23, 2017
  • הקלטת שיחת הועידה

   7MB | אייקון של קובץ PDF הורדת מסמך PDF 7MB

 3. רבעון שני - מצגת לשיחת ועידה

  אוגוסט 22, 2017
  • מצגת לשיחת הועידה

   844KB | אייקון של קובץ PDF הורדת מסמך PDF 844KB

 4. הקלטת שיחת הועידה

  אוגוסט 22, 2017
  • הקלטת שיחת הועידה

   4MB | אייקון של קובץ PDF הורדת מסמך PDF 4MB

 5. רבעון שלישי מצגת לשיחת ועידה

  נובמבר 20, 2017
  • רבעון שלישי - מצגת לשיחת ועידה

   1MB | אייקון של קובץ PDF הורדת מסמך PDF 1MB

  • הקלטת שיחת ועידה

   4MB | אייקון של קובץ PDF הורדת מסמך PDF 4MB

 6. רבעון רביעי - מצגת לשיחת ועידה

  מרץ 28, 2018
  • רבעון רביעי - מצגת לשיחת הועידה

   11MB | אייקון של קובץ PDF הורדת מסמך PDF 11MB

  • חיים כצמן ועדי ימיני - תוצאות 2017

   2MB | אייקון של קובץ PDF הורדת מסמך PDF 2MB

  • גזית ברזיל - מרץ 2018

   3MB | אייקון של קובץ PDF הורדת מסמך PDF 3MB

  • Gazit Horizons - March 2018

   5MB | אייקון של קובץ PDF הורדת מסמך PDF 5MB

  • גזית ישראל - מרץ 2018

   22MB | אייקון של קובץ PDF הורדת מסמך PDF 22MB

2016

 1. רבעון 1

  מאי 26, 2016
  • הקלטת שיחת הועידה

   3MB | אייקון אוזניות הורדת קובץ שמע 3MB

 2. רבעון 2

  אוגוסט 23, 2016
  • הקלטת שיחת הועידה

   3MB | אייקון אוזניות הורדת קובץ שמע 3MB

 3. רבעון 3

  נובמבר 23, 2016
  • הקלטת שיחת הועידה

   5MB | אייקון אוזניות הורדת קובץ שמע 5MB

  • מצגת לשיחת הועידה

   5MB | אייקון של קובץ PDF הורדת מסמך PDF 5MB

 4. רבעון 4 וסוף שנה 2016

  מרץ 27, 2017
  • הקלטת שיחת הועידה

   5MB | אייקון אוזניות הורדת קובץ שמע 5MB

  • מצגת לשיחת הועידה

   1MB | אייקון של קובץ PDF הורדת מסמך PDF 1MB

2015

 1. רבעון 1

  יוני 01, 2015
  • הקלטת שיחת הועידה

   2MB | אייקון אוזניות הורדת קובץ שמע 2MB

 2. רבעון 2

  אוגוסט 19, 2015
  • הקלטת שיחת הועידה

   3MB | אייקון אוזניות הורדת קובץ שמע 3MB

 3. רבעון 3

  נובמבר 30, 2015
  • הקלטת שיחת הועידה

   6MB | אייקון אוזניות הורדת קובץ שמע 6MB

 4. רבעון 4 וסוף שנה 2015

  מרץ 31, 2016
  • הקלטת שיחת הועידה

   8MB | אייקון אוזניות הורדת קובץ שמע 8MB

2014

 1. רבעון 4 וסוף שנה 2015

  מרץ 24, 2015
  • הקלטת שיחת הועידה

   2MB | אייקון אוזניות הורדת קובץ שמע 2MB